Toimintaympäristö

Kansainvälisessä taloudessa on näkyvissä käännettä parempaan, mikä johtanee aikanaan myös kotimaisen talouden virkistymiseen.

Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat kuitenkin vielä haasteelliset. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia. Yksityinen kulutus ei kasva, investoinnit laskevat ja työttömyysaste on noususuunnassa. Yleinen talouden epävarmuus jatkuu. Korkojen voidaan olettaa pysyvän alhaalla koko vuoden 2014 ajan.

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Kaavoituksen hitaus ja urakkahintojen pysyminen korkeana erityisesti pääkaupunkiseudulla heikentävät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla on hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Sen sijaan korkeamman vuokratason asuntojen kysyntä vanhoissa kohteissa on edelleen hieman laskenut. Pääkaupunkiseudulla on selkeä tarve uusille asunnoille.

Rahoitusmarkkinoissa ei ole ollut oleellisia muutoksia. Uuden tarjonnan painopiste on vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla lainmuutoskokonaisuus, joka muuttaa valtion tukeman tuotannon edellytyksiä muun muassa uuden 20 vuoden korkotukimallin avulla. Lainmuutoksella saattaa olla vaikutuksia valtion tukemaan tuotantoon.