Asuntovuokraus

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste on erinomaisella tasolla ja oli katsauskaudella 98,4 (98,2) prosenttia. Katsauskauden aikana VVO:lle valmistui 123 (28) vapaarahoitteista vuokra-asuntoa: Jyväskylään 65 ja Espoon Suurpeltoon 58 asuntoa.

Katsauskauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 301 (258) asuntoa. Kokonaisvaihtuvuus nousi hieman ja oli 6,7 (6,1) prosenttia. Vaihtuvuus ilman sisäisiä vaihtoja oli 5,5 (5,1) prosenttia. Vapaan vuokranmäärityksen piiriin (Markkina-tuoteryhmä) kuuluvien asuntojen, 26 218 (23 593) kappaletta, keskineliövuokra oli katsauskauden lopussa 13,17 (12,79) euroa ja keskimäärin kauden aikana 12,91 (12,48) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin (Omakustannus-tuoteryhmä) kuuluvien asuntojen, 14 055 (16 281) kappaletta, osalta vastaavat luvut olivat kauden päättyessä 12,41 (11,97) euroa ja katsauskauden aikana keskimäärin 12,27 (11,77) euroa.

Asiakassuhteiden pituus kasvoi ja keskimääräinen asiakkuusaika oli samassa asunnossa 5,9 (5,8) vuotta. Pitkät asiakassuhteet perustuvat asuntojen suunnitelmalliseen kunnossapitoon, aktiiviseen asukastoimintaan ja monipuolisiin asukasetuihin, joista osa on sidoksissa asiakkuusajan kestoon. Katsauskaudella VVO toi uudeksi asukaseduksi yli kolme vuotta asuneille asukkaille veloituksetta muuttajan etupaketin sisäisiä muuttoja helpottamaan.

Asuntojen kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli katsauskauden lopussa 20 284 (22 843) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 20,9 (26,9) kappaletta. Katsauskauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 17 709 (18 929) kappaletta. Viime syksynä käyttöön otettu sähköisen vuokrasopimuksen tekeminen alusta loppuun on otettu erinomaisesti vastaan asiakkaiden keskuudessa.

VVO palkitsee vuosittain esimerkillistä yhteishenkeä ja asuinympäristöstä hyvää huolta pitäneen talon asukkaat. Katsauskaudella vuoden 2014 VVO-taloksi valittiin Hippoksentie 31–33 Turun Vasaramäestä.


Taloudellinen vuokrausaste Q1/2014

%Q1/2014Q1/20132013
Taloudellinen vuokrausaste98,498,298,5

Vuokra-asuntokanta 31.3.2014

Pylväät 1
Markkinavuokra 26 21826218
Omakustannusvuokra 14 05514055