Investoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella aloituspäätöksiä tehtiin yhteensä 72 (122) vapaarahoitteisesta asunnosta Helsingin Kalasatamaan ja Lappeenrannan keskustaan.

Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 969 (645) asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 850 (526) ja valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja 119 (119) asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 773 (488) asuntoa ja 196 (157) muun Suomen kasvukeskuksissa.

VVO lähetti katsauskaudella rakennusliikkeille sadan miljoonan euron tarjouspyynnön vuokra-asuntojen rakentamisesta lähinnä pääkaupunkiseudulle. Tarjouspyynnössä edellytetään, että puolet asunnoista tulisi Helsinkiin ja loput pääosin Espooseen ja Kauniaisiin sekä pieneltä osin Vantaalle, Helsingin kehyskuntiin tai ruutukaava-alueelle Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen tai Kuopioon. Tarjouspyyntö koskee rakennusliikkeiden tonteille tehtäviä vapaarahoitteisia keskipinta-alaltaan korkeintaan 55 neliön suuruisia vuokra-asuntoja.

VVO myi katsauskauden aikana 56 (100) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 32,3 (27,4) miljoonaa euroa. Investoinneista 4,2 (8,6) miljoonaa euroa kohdistui aktivoituihin korjausmenoihin.

VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 27,3 (24,0) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 5,0 (3,4) miljoonaa euroa.

Korjausmenot yhteensä olivat 13,1 (15,2) miljoonaa euroa, joista tulosvaikutteisia korjauksia oli 9,0 (6,7) miljoonaa euroa.

VVO:n kiinteistöjen lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus oli katsauskauden aikana samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Rakenteilla oli lähes

 

1 000

 

vuokra-asuntoa.

 

Investoinnit olivat

 

32,3

 

miljoonaa euroa.