Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

Konsernin 31.3.2014 omistama vuokra-asuntokanta oli 40 273 (39 874) asuntoa. Niistä 19 605 (19 094) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 668 (20 780) VVO Arava -liiketoimintaan.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen käypä arvo määritetään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa arvonmäärityksestä lausunnon. Viimeksi käyvän arvon määritys on tehty 31.3.2014 tilanteesta ja seuraava arvonmääritys tehdään 30.6.2014 tilanteesta. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty vuoden 2013 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Vuokrattavien asuntojen ja vuokratalokohteissa sijaitsevien liiketilojen käypä arvo 31.3.2014 oli 3 378,5 (3 351,1) miljoonaa euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 27,4 miljoonaa euroa eli 0,82 prosenttia. Arvoero oli 1 328,2 (1 313,0) miljoonaa euroa kasvaen katsauskaudella 15,2 miljoonaa euroa eli 1,16 prosenttia. Omavaraisuusaste käyvin arvoin laskettuna oli 40,9 (41,3) prosenttia ja osakekohtainen oma pääoma käyvin arvoin laskettuna 211,09 (209,16) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli käyvin arvoin 48,3 (49,3) prosenttia ja kirjanpitoarvoin 24,6 (25,9) prosenttia. Käyvän arvon vertailuluvut ovat tilanteesta 31.12.2013.


Arvonkehitys Q1/2014

Mrd €Q1/20142013
Tasearvo2,12,0
Käypä arvo3,3783,351