Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–31.3.2014 oli 89,4 (85,5) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 45,7 (43,0) ja VVO Arava -liiketoiminnan 46,4 (45,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti molempien segmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.

Konsernin liikevoitto oli 34,0 (30,3) miljoonaa euroa eli 38,0 (35,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 23,2 (20,6) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita 1,8 (3,0) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.

Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -10,7 (-9,7) miljoonaa euroa. Tuloksesta ennen veroja 15,6 (14,0) miljoonaa euroa muodostuu VVO Vapaa -liiketoiminnasta ja 7,8 (6,7) miljoonaa euroa VVO Arava -liiketoiminnasta.

Liikevaihto

 

89,4

 

miljoonaa euroa

 

Tulos

 

23,2

 

miljoonaa euroa.