Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 2 522,1 (2 298,4) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 500,1 (439,0) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin 20,3 (19,7) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,5 (13,6) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 6,0 (6,1) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat maaliskuun lopussa 179,3 (140,1) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli liikkeellä 38,0 (41,5) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 831,5 (1 667,3) miljoonaa euroa.