Yhtiökokous 21.3.2014

VVO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2014. Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet:

- Riku Aalto, puheenjohtaja
- Tomi Aimonen, varapuheenjohtaja
- Matti Harjuniemi, jäsen
- Olli Luukkainen, jäsen
- Antti Rinne, jäsen
- Reima Rytsölä, jäsen
- Jan Saarinen, jäsen
- Ann Selin, jäsen

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Kai Salli, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2013 osinkoa 16,3 miljoonaa euroa, mikä on 2,20 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 4.4.2014.