Konsernituloslaskelma

1 000 € 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto 89 371 85 548 346 610
Liiketoiminnan muut tuotot 2 929 3 957 11 828
Poistot ja arvonalentumiset -12 679 -13 069 -53 701
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 492 224 353
Kulut -46 159 -46 395 -188 919
Liikevoitto/-tappio 33 954 30 266 116 171
Nettorahoituskulut -10 720 -9 701 -40 303
Voitto ennen veroja 23 235 20 566 75 868
Tuloverot*) -4 756 -5 186 -1 333
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -85 -27 -285
Tilikauden voitto 18 393 15 353 74 249
*) Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.