Katsauskausi tammi-maaliskuu 2014

  • Liikevaihto oli 89,4 (85,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu perustui vuokraustoiminnan tuottojen kasvuun.
  • Tulos ennen veroja oli 23,2 (20,6) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.
  • Konsernin omistuksessa oli 40 273 (39 874) vuokra-asuntoa 31.3.2014. Rakenteilla oli 969 (645) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 32,3 (27,4) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat uudistuotanto- ja korjausinvestoinneista.
  • Omavaraisuusaste käyvin arvoin 31.3.2014 oli 40,9 prosenttia.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli korkea eli 98,4 (98,2) ja vaihtuvuus oli matala eli 6,7 (6,1) prosenttia.