Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu on alkuvuoden ennusteita hitaampaa. Myös Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Yksityinen kulutus ei kasva, investoinnit laskevat ja työttömyysaste on nousussa. Yleinen talouden epävarmuus jatkuu, ja kuluttajien luottamus talouteen on keskimääräistä heikompi. Korkojen voidaan olettaa pysyvän alhaalla. Rahoitusmarkkinoissa ei ole ollut oleellisia muutoksia.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla on hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Sen sijaan isojen asuntojen kysyntä vanhoissa kohteissa on hieman hidastunut. Pääkaupunkiseudulla on selkeä tarve uusille asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste on vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Kaavoituksen hitaus erityisesti pääkaupunkiseudulla heikentää vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Ympäristöministeriössä on valmisteilla lainmuutoksia, joilla muutetaan valtion tukeman tuotannon edellytyksiä muun muassa uuden 20 vuoden korkotukimallin avulla. Lainmuutoksilla saattaa olla vaikutuksia valtion tukemaan tuotantoon.