Liikevaihto ja tulos

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–30.9.2014 oli 277,9 (258,6) miljoonaa euroa.
VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 146,2 (129,6) ja VVO Arava -liiketoiminnan 140,0 (137,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat molempien segmenttien vuokraustoiminnan tuottojen kasvu sekä VVO Vapaa -liiketoiminnan vaihto-omaisuuskohteiden myyntituotot.

Konsernin liikevoitto oli 108,1 (96,8) miljoonaa euroa eli 38,9 (37,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 74,2 (66,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuskohteiden luovutusvoittoja ja -tappioita 5,4 (8,3) miljoonaa euroa. Tuloskehitys perustuu ylläpitokustannusten hallintaan, pieneen vaihtuvuuteen, hyvään käyttöasteeseen ja alhaisiin rahoituskuluihin.

Rahoitustuottoja ja -kuluja tulokseen sisältyy -34,0 (-30,2) miljoonaa euroa. Tuloksesta ennen veroja 49,2 (47,3) miljoonaa euroa muodostuu VVO Vapaa
-liiketoiminnasta ja 25,1 (19,7) miljoonaa euroa VVO Arava -liiketoiminnasta.

Liikevaihto

 

277,9

 

miljoonaa euroa

 

Tulos

 

74,2

 

miljoonaa euroa.