Konsernituloslaskelma

1 000 € 1.1.-30.9.2014 1.1.-30.9.2013 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto 277 881 258 585 346 610
Liiketoiminnan muut tuotot 7 344 10 079 11 828
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 492 240 353
Poistot ja arvonalentumiset -38 471 -39 697 -53 701
Kulut -139 112 -132 374 -188 919
Liikevoitto/-tappio 108 134 96 834 116 171
Nettorahoituskulut -33 969 -30 162 -40 303
Voitto ennen veroja 74 166 66 671 75 868
Tuloverot*) -15 859 -16 431 -1 333
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -135 -201 -285
Tilikauden voitto 58 171 50 039 74 249
*) Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.